SzukajSzukajoznámeníZawiadomienieMojeMojeKoszykKoszyk 0
Gotuj z nami Sklep Premium O nas Kontakt
I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. W niniejszych warunkach handlowych znajdą Państwo uregulowanie praw i obowiązków Państwa jako Kupującego z jednej strony i nas jako Sprzedającego z drugiej strony w przypadku zamawiania towaru z naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jemyzdrowo.eu, przez co zostanie zawarta umowa kupna.

 2. Jeżeli mowa o Kupujących, rozumiemy przez to Państwa, niezależnie od tego, czy chodzi o konsumenta albo przedsiębiorcę, w rozumieniu obowiązującej regulacji prawnej.  

 3. Jeżeli mowa o Sprzedającym, rozumiemy przez to naszą spółkę VERDON CAPITE s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), IČ 03497054 (REGON), z siedzibą pod adresem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym (Městský soud) w Pradze pod numerem akt C 232448, która równocześnie prowadzi sklep internetowy i realizuje Państwa zamówienie.  

 4. Kiedy mówimy o zamówieniu towaru w naszym sklepie internetowym, rozumiemy przez to zawartą umowę kupna, której stronami są Państwo i my, a której przedmiotem jest nasz obowiązek przekazania Państwu towaru będącego przedmiotem zakupu i umożliwienia Państwu nabycia prawa własności do towaru, a z drugiej strony Państwa obowiązek do przyjęcia towaru i zapłacenia nam ceny nabycia.

 5. Ze względu na rodzaj towarów, które można zamówić z naszej oferty, spełniamy wszelkie niezbędne wymogi prawne co do ich przekazywania i dystrybucji na terenie Polski oraz postępujemy zgodnie ze wszystkimi przepisami. W zakresie dzieł chronionych prawem autorskim nasze prawo do dysponowania nimi nie jest niczym ograniczone, to znaczy w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy kupna jesteśmy uprawnieni do udzielenia Państwu licencji, ewentualnie sublicencji na dzieło autorskie i umożliwienie Państwu dysponowania nim w maksymalnym możliwym zakresie.

 6. Wszystkie teksty, grafiki, ilustracje, zdjęcia oraz inne materiały towarzyszące są dziełami chronionymi prawem autorskim w rozumieniu obowiązującej regulacji prawnej, do których egzekwujemy prawa autorskie w pełnym zakresie. Jakiekolwiek dysponowanie tymi prawami autorskimi przez Państwa, które będzie sprzeczne z obowiązującym prawem lub powyższym paragrafem, stanowi naruszenie praw autorskich i jako takie będzie ścigane.

 7. Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część treści umowy kupna. W przypadku istnienia dwóch sprzecznych uzgodnień – jednego w niniejszych warunkach handlowych, a drugiego w innej formie negocjowania treści umowy kupna – uzgodnienia zawarte w warunkach handlowych nie będą miały zastosowania.

 8. Jeżeli zostanie tak uzgodnione, możliwe jest zawarcie umowy kupna, do której w ogóle nie będą stosować się niniejsze warunki handlowe albo niektóre z ich postanowień zostaną zmienione.

 9. Zawierając umowę kupna, akceptują Państwo niniejsze warunki handlowe w ich aktualnej formie ważnej w dniu zawarcia umowy kupna.

II. INFORMACJE

 1. Informacje o cenach:

  • wszystkie podane ceny są cenami umownymi, ostatecznymi i podane są w PLN z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat (podane ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru, kosztów specjalnej dostawy i specjalnego opakowania towaru ani kosztów związanych z zapłatą za towar w trybie za pobraniem); jeżeli podano błędną cenę, będziemy postępować zgodnie z art. III. 6.;

  • jeżeli towar ma być doręczony lub zapakowany w specjalny sposób, zostaną naliczone specjalne koszty dostawy i pakowania towaru; informacje o tych kosztach umieszczono przy danym produkcie w naszym sklepie internetowym albo uzgodniono z góry;

  • ostateczna cena, którą są Państwo zobowiązani zapłacić, składa się z (i) ceny samego towaru, (ii) kosztów dostawy towaru oraz (iii) ewentualnych kosztów dostawy i pakowania towaru w specjalny sposób, czy też (iv) kosztów związanych z zapłatą towaru za pobraniem; cena ta nie może być zmieniona jednostronnie.

 2. Informacje o akceptowanych metodach płatności:

  • Cenę nabycia można uiścić w następujący sposób:

   • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej ComGate, obsługiwanej przez spółkę ComGate Payments, a.s. (spółka akcyjna), IČ (REGON) 27924505, z siedzibą pod adresem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym (Krajský soud) w Hradcu Královej pod numerem akt B 3755.

   • ekspresowo lub standardowo zwykłym przelewem na nasz rachunek bankowy nr 71102013900000630206670980 prowadzony przez spółkę PKO Bank Polski, a.s. (IBAN PL 71102013900000630206670980, BIC / SWIFT BPKOPLPW]); w tym przypadku w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, który znajdą Państwo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w rozumieniu art. III.5.;

   • płatność przy odbiorze towaru (za pobraniem).

  • w przypadku płatności bezgotówkowej kartą płatniczą poprzez bramkę płatniczą ComGate lub przelewem na nasz rachunek bankowy obowiązek zapłaty spełniony jest w momencie zaksięgowania na naszym koncie odpowiedniej kwoty równej ostatecznej cenie nabycia;

  • w przypadku płatności przy odbiorze towaru (za pobraniem) ostateczną cenę nabycia trzeba zapłacić przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem na nasze konto bankowe cenę nabycia należy opłacić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna. Płatność bezgotówkowa kartą płatniczą poprzez bramkę płatniczą ComGate nastąpi w momencie złożenia oferty, jeszcze przed jej akceptacją przez nas, w myśl art. III.5.

 3. Informacje o dostawie towaru:

  • towar może być dostarczony tylko poprzez przyjęcie go od przewoźnika, w myśl art. IV.1.;

  • prawo własności towaru zostaje nabyte poprzez przyjęcie towaru lub uiszczenie 100% ceny nabycia, w zależności od tego, co z tego nastąpi później;

  • moment przeniesienia ryzyka uszkodzenia towaru następuje wraz z chwilą jego przekazania pierwszemu przewoźnikowi.

III. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

 1. Umowa kupna zostaje zawarta w chwili, kiedy druga strona otrzyma akceptację propozycji jej zawarcia (nazywamy to ofertą). Akceptacja tej oferty z jakimkolwiek uzupełnieniem lub odstępstwem nie jest akceptacją oferty w sensie prawnym i nie ma skutków prawnych.

 2. Potwierdzenie treści umowy kupna zawartej w innej formie niż pisemnej, z której wynikają odstępstwa od faktycznie uzgodnionej treści umowy, również nie ma skutków prawnych; oferta zostaje ponadto potwierdzona na podany przez Państwa adres e-mail.

 3. Przyjęcie z Państwa strony niezamówionego świadczenia nie oznacza przyjęcia oferty w sensie prawnym i także nie ma skutków prawnych.

 4. Prezentacja towaru i informacje o nim:

  • propozycje dostarczenia towaru w określonej cenie w naszym sklepie internetowym nie oznaczają oferty (w myśl powyższego paragrafu), tzn. poprzez akceptację takiej „propozycję” dostawy towaru (złożenie zamówienia) nie wyrażają Państwo jeszcze woli zawarcia umowy kupna tego towaru; prezentacja towaru w sklepie internetowym nie stanowi jeszcze oferty w sensie prawnym;

  • informacje podane w naszym sklepie internetowym dotyczące ceny, właściwości, jakości, wykonania i ilości towaru stanowią wiążącą podstawę do złożenia oferty z Państwa strony (z wyjątkiem błędnie podanej ceny zgodnie z art. III.6.);

  • poprzez ofertę w sensie prawnym rozumie się zatem zamówienie złożone przez Państwa za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia; warunkiem tego, by zamówienie było ważne, jest podanie zgodnych z prawdą i kompletnych danych oraz spełnienie wymagań określonych w formularzu zamówienia, a także zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi i ich akceptacja.

 5. Procedura zawarcia umowy:

  • aby złożyć zamówienie, należy uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówienia, zapoznać się z treścią niniejszych warunków handlowych i zaakceptować je, następnie przesłać ofertę, potwierdzając zamówienie;

  • do czasu wysłania zamówienia istnieje możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzanych do zamówienia;

  • natychmiast po złożeniu zamówienia (złożeniu oferty) rozpoczniemy jego przetwarzanie i potwierdzimy jego otrzymanie drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail; to potwierdzenie nie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty w sensie prawnym;

  • ofertę można wycofać aż do momentu wysłania zatwierdzenia oferty, a dokładniej do czasu doręczenia Państwu takiego zatwierdzenia, bez podania przyczyny, na nasz adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu;

  • przyjęciem oferty jest odpowiedź z wyrażoną zgodą, którą prześlemy Państwu drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail po przetworzeniu i potwierdzeniu zamówienia; w tej akceptacji nawet my nie możemy dokonywać uzupełnień lub odstępstw od treści zamówienia, z wyjątkiem błędnie podanej ceny (część III. 6.) oraz braku prezentowanego towaru;

  • z chwilą doręczenia Państwu akceptacji oferty zawarta zostaje umowa kupna, z zastrzeżeniem, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w transmisji danych;

  • do potwierdzenia zamówienia załączamy warunki handlowe w brzmieniu obowiązującym w dniu, kiedy wyrazili Państwo na nie zgodę, składając zamówienie.

 6. Procedura w przypadku błędnie podanej ceny:

  • jeżeli przy zamawianym towarze w naszym sklepie internetowym podano niewłaściwą cenę (na przykład w związku ze zmianą warunków cenowych), w odpowiedzi na Państwa zamówienie niezwłocznie podamy właściwą cenę;

  • taka odpowiedź jednaknie jest przyjęciem oferty, ale kontrofertą, zaś w celu zawarcia umowy kupna wymagane jest potwierdzenie nowej ceny drogą elektroniczną na nasz adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu;

  • z chwilą doręczenia takiego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy kupna (z nową ceną); w takim potwierdzeniu nie mogą Państwo dokonywać już żadnych innych uzupełnień ani odstępstw.

IV. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towaru poprzez odbiór od przewoźnika:

  • towar dostarczamy za pośrednictwem następujących przewoźników:

   • spółka Zásilkovna s.r.o. (Packeta Group), IČ (REGON) 28408306, z siedzibą pod adresem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Republika Czeska (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym (Městský soud) w Pradze pod numerem akt C 139387;

   • spółka Poczta Polska Spółka Akcyjna, NIP: 6793108059, z siedzibą pod adresem ul. Rodzińskich 8, Warszawa, 00-940, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS: 0000334972;

   • spółka InPost Sp. z o.o., NIP: 6793108059, z siedzibą pod adresem ul. Wielicka 28, Kraków, 30-552, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000543759;

   • spółka DPD Polska sp. z o.o., NIP: 5260204110, z siedzibą pod adresem ul. Mineralna 15, Warszawa, 02-274, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000028368.

   • spółka Omnipack Sp. z o.o., NIP: 52223055791,  z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000604889
  • dostawa towaru odbywa się według standardowych warunków określonych przez przewoźnika; zaś koszt dostawy towaru wynosi:

   • przesyłka kurierska 13,99 PLN;

   • dostawa do Paczkomatu InPost 15,99 PLN;
   • dostawa z płatnością za pobraniem – do ceny dostawy należy doliczyć 5,99 PLN;

   • jeżeli łączna wartość towaru przekracza 70 PLN dostawa wynosi 0 PLN.

  • zamawiając towar, są Państwo zobowiązani do podania konkretnego adresu dostawy towaru, pod którym następnie odbiorą Państwo towar od przewoźnika; ostatecznego przewoźnika określa spółka Zásilkovna s.r.o. (Packeta Group), w oparciu o aktualną sytuacji na rynku. W razie błędnie podanego adresu ponoszą Państwo odpowiedzialność za problemy z doręczeniem, a także za możliwe poniesione szkody;

  • poza powyższymi metodami dostawy mogą Państwo ustalić inny sposób dostawy, kontaktując się z nami w tej sprawie na e-mail czesc@jemyzdrowo.eu; w takiej sytuacji ponoszą Państwo jednak ryzyko uszkodzenia towaru i ewentualne dodatkowe koszty związane z takim sposobem dostawy;

  • jeżeli ze względu na okoliczności spowodowane przez Państwa konieczne będzie wielokrotne powtarzanie próby doręczenia towaru lub jego dostarczenie w inny sposób niż ustalony w zamówieniu, ponoszą Państwo koszty związane z wielokrotnym doręczaniem towaru, a mianowicie koszty związane ze sposobem dostawy, innym niż standardowo oferowane rozwiązanie danego przewoźnika (np. poprzez przechowanie w oddziale przewoźnika lub w wybranych punktach odbioru);

  • przy odbiorze towaru są Państwo zobowiązani sprawdzić, czy opakowanie towaru nie zostało naruszone, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika; w przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone, co wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, nie muszą Państwo odbierać towaru od przewoźnika.

 2. Faktura wystawiona w oparciu o umowę kupna jest jednocześnie dokumentem księgowym i dowodem dostawy; faktura wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Państwa w zamówieniu.

 3. Jeśli zdecydują się Państwo na zapłacenie ceny nabycia przy odbiorze towaru („za pobraniem”), są Państwo zobowiązani zapłacić cenę nabycia najpóźniej w momencie odbiorze towaru.

 4. Jeżeli doręczono Państwu uszkodzony towar, a uszkodzenia nie można było stwierdzić w momencie odbioru, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu.

 5. Jeśli towar ma być zapakowany i dostarczony w specjalny sposób, należy to zawsze wyraźnie uzgodnić.

 6. Termin realizacji dostawy rozpoczyna się w momencie całkowitego uiszczenia ceny nabycia (bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej ComGate lub bezgotówkowo przelewem na nasz rachunek bankowy) albo w momencie zamówienia towaru, jeżeli wybrano opcję opłacenia ceny nabycia przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem); następnie ustalamy czas realizacji dostawy dla poszczególnych towarów. Jeżeli nie mamy możliwości dostarczenia zamówionego towaru w wyznaczonym terminie, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy i wspólnie ustalimy nowy termin dostawy.

 7. W przypadku zwłoki przy odbiorze towaru możemy skorzystać z prawa do samodzielnej sprzedaży towaru, zaś dochód z takiej sprzedaży prześlemy Państwu drogą wybraną przez Państwa jako metodę zapłaty ceny nabycia, z wyjątkiem płatności przy odbiorze towaru (za pobraniem). Mamy ponadto prawo domagać się odszkodowania w wysokości poniesionych niezbędnych kosztów realizacji zamówienia oraz dostawy towaru. Nie jesteśmy ponadto zobowiązani do ponownej wysyłki towaru. Jeżeli towar nie zostanie kilkakrotnie odebrany, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy kupna w rozumieniu art. VI.

V. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Poniższe postanowienia nie dotyczą przypadków, w których chodzi o przedsiębiorców, a podczas zawierania umowy kupna z okoliczności wynika, że ​​zakup dotyczy działalności gospodarczej, chyba że zaznaczono inaczej.

 2. Na podstawie uprzedniego wniosku możemy wystawić Państwu potwierdzenie dotyczące zakresu i czasu trwania Państwa obowiązków.

 3. Nasza odpowiedzialność za wady towaru:

  • w maksymalnie możliwym zakresie odpowiadamy za to, że towar przy odbiorze nie posiada wad (przez wady rozumie się w szczególności to, że towar nie posiada właściwości określonych w umowie, nie nadaje się do celów oczekiwanych przez Państwa lub takich, do których zwykle się go stosuje, nie jest zgodny co do jakości lub wykonania z oferowaną próbką lub wzorem, jeśli jakość lub wykonanie określono na podstawie próbki lub wzoru zgodnie z umową, nie zgadzają się jego ilość, wymiary lub masa lub nie jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa);

  • za wady te jesteśmy odpowiedzialni, jeżeli pojawią się one na towarze w ciągu 24 miesięcy od jego odbioru (z wyjątkiem zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem);

  • prawo z tytułu z wadliwego wykonania nie przysługuje Państwu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedzieli Państwo, że towar jest wadliwy lub jeżeli wada została spowodowana przez Państwa.

 4. Państwa prawa z tytułu wad:

  • jeżeli towar jest wadliwy, mogą Państwo żądać dostarczenia nowego lub podobnego towaru o porównywalnej wartości, pozbawionego wad, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady; jeżeli wada dotyczy tylko poszczególnej części towaru, można zażądać wyłącznie o wymianę tej części;

  • jeśli taka procedura nie jest możliwa, mogą Państwo odstąpić od umowy kupna (art. VI);

  • jeżeli jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, mają Państwo prawo do jej bezpłatnego usunięcia;

  • jeśli nie odstąpią Państwo od umowy kupna lub nie skorzystają z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, mogą Państwo zażądać adekwatnej zniżki; prawo do adekwatnej zniżki mają Państwo również wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić go, a także jeśli nie naprawimy wady w adekwatnym terminie lub jeżeli takie naprawienie wady spowodowałoby znaczne trudności po Państwa stronie;

  • nie przysługuje Państwu prawo zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w ramach wykonywania praw wynikających z wadliwego wykonania.

 5. Egzekwowanie prawa z tytułu wady, czyli przebieg procesu reklamacji: 

  • aby skorzystać z prawa z tytułu wadliwego wykonania, są Państwo zobowiązani niezwłocznie po stwierdzeniu wady lub wystąpieniu okazji do jej stwierdzenia poprzez natychmiastowe obejrzenie towaru z należytą starannością, powiadomić nas o tej wadzie drogą elektroniczną, na nasz adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu. W powiadomieniu prosimy o podanie opisu wady i przesłanie ewentualnych zdjęć, które mogą stanowić jej dowód. Prosimy również o podanie w powiadomieniu numeru zamówienia, w celu łatwiejszego powiązania towaru z zamówieniem;

  • z praw z tytułu wad, które towar posiadał już w chwili odbioru, skorzystać można najwyżej w ciągu 24 miesięcy od jego odbioru, przy czym trzeba udowodnić, że towar był wadliwy już w chwili odbioru; nie dotyczy to okresu sześciu miesięcy od odbioru, gdy nie trzeba udowadniać wady towaru w chwili odbioru;

  • korzystając z prawa do wydania przesyłki od przewoźnika, przejmują Państwo nasze prawa wynikające z umowy przewozu, w tym prawo do roszczenia odszkodowania za przesyłkę, za którą odpowiedzialność ponosi przewoźnik;

  • z praw z tytułu wad, które pojawią się w ciągu 24 miesięcy od odbioru, skorzystać można nie później niż w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru;

  • egzekwując prawo z tytułu wady, są Państwo zobowiązani do poinformowania nas o tym, które prawo w myśl art. V.3. Państwo egzekwują, a następnie do odesłania lub doręczenia nam towaru w inny sposób za pośrednictwem usługi Packeta Group, tj. na adres Packeta Poland, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała, przy czym towar ten powinien być podczas doręczania zapakowany w odpowiednie opakowanie, tak by zapobiec jego uszkodzeniu (najlepiej w folię ochronną lub opakowanie z podobnym wypełnieniem), towar powinien być również czysty i kompletny, a także opatrzony niezbędnym oznakowaniem, które stanowiło jego akcesoria przy dostawie;

  • do towaru zawsze należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji, dostępny TUTAJ;

  • o rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Państwa drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail.

 6. Podobnie jak w przypadku egzekwowania prawa z tytułu wady towaru, nawet w przypadku zasadnej reklamacji, nie przysługuje Państwu zwrot kosztów poniesionych w związku z jej złożeniem(opłata pocztowa, opakowanie towaru, itp.); wszystkie środki pieniężne, przekazane lub zwrócone przez nas, wypłacone zostaną Państwu bezgotówkowo przelewem na konto bankowe lub zwrócone na kartę płatniczą.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

 1. Przy odstąpieniu od umowy kupna nasze zobowiązania od samego początku jej zawarcia zostają anulowane.

 2. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy kupna ani żądać dostarczenia nowego towaru, jeżeli nie mogą Państwo zwrócić towaru w stanie, w jakim został otrzymany, z wyjątkiem przypadków, kiedy skorzystali Państwo z towaru jeszcze przed wykryciem wady, kiedy brak możliwości zwrotu towaru w stanie niezmienionym nie został spowodowany przez Państwa, kiedy stan zmienił się w wyniku oględzin w celu wykrycia wady lub kiedy towar został przez Państwa sprzedany przed wykryciem wady, a Państwo zwrócą nam pieniądze w kwocie równej korzyściom płynącym z używania przedmiotu.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa również wtedy, jeżeli wady towaru (w myśl art. V.3.) nie zgłoszono w terminie, to znaczy niezwłocznie po wystąpieniu okazji do jej stwierdzenia poprzez natychmiastowe obejrzenie towaru z należytą starannością, lub jeżeli wady ukrytej nie zgłoszono bezzwłocznie po wystąpieniu okazji do jej stwierdzenia przy należytej staranności, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od otrzymania towaru.

 4. Wadę można zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu.

 5. Jeśli są Państwo konsumentem, przysługują Państwu również poniższe prawa:

  • prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie 30 dni, który rozpoczyna bieg w dniu odbioru towaru (w przypadku dostawy towaru w kilku częściach w dniu otrzymania ostatniej dostawy towaru);

  • w przypadku takiego odstąpienia od umowy kupna ponoszą Państwo koszty związane ze zwrotem towaru (dlatego nie należy odsyłać towaru za pobraniem).

  • towar, który otrzymali Państwo od nas, należy zwrócić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki towar dostarczono Państwu, na adres Packeta Poland, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała;

  • w związku ze zwrotem towaru zwrócimy Państwu wszystkie środki pieniężne (bez kosztów dostarczenia towaru), w ten sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna; wszystkie zwrócone w ten sposób środki wypłacane są bezgotówkowo przelewem na Państwa konto bankowe;

  • sposób odesłania towaru i zwrotu środków finansowych mogą być z wyprzedzeniem uzgodnione inaczej;

  • nie można odstąpić od umowy kupna, jeżeli przedmiotem tej umowy jest towar, który został zmodyfikowany zgodnie z Państwa życzeniem lub specjalnie dla Państwa.

VII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Jeżeli są Państwo konsumentem, w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu mogą się Państwo zwrócić do odpowiednich organów ds. rozwiązywania sporów konsumenckich; więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://konsument.gov.pl/

 2. Platforma internetowa do rozstrzygania sporów jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie stosunki prawne i spory prawne, które powstają na podstawie umowy kupna i w związku z nią, między nami jako stronami umowy, podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli nie można zastosować procedury w myśl art. VII, spór rozstrzygną właściwe miejscowo i rzeczowo sądy Republiki Czeskiej. Postanowienie to stosuje się jednak w granicach praw krajowych oraz w granicach norm ochronnych i obowiązkowych dla ochrony konsumentów i stron słabszych.

 2. W tym miejscu oświadczamy, że kierujemy naszą działalność biznesową przede wszystkim na Republikę Czeską, Słowację, Polskę i Niemcy.

 3. Umowa kupna zostaje zawarta w języku polskim. Jeżeli na Państwa potrzeby powstanie tłumaczenie tekstu zawieranej umowy kupna, w przypadku sporu o interpretację terminologii decyduje interpretacja według języka, w którym umowa została zawarta; to samo dotyczy niniejszych warunków handlowych.

 4. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i zastępują w całości wszelkie dotychczas obowiązujące ustalenia.