SzukajSzukajoznámeníZawiadomienieMojeMojeKoszykKoszyk 0
Gotuj z nami Sklep Premium O nas Kontakt

Do pomyślnej i sprawnej realizacji Państwa zamówienia, jak również z powodu Państwa poruszania się w naszym portalu klienta oraz w aplikacji, musimy przetwarzać wybrane dane osobowe, które od Państwa otrzymujemy w tym celu. Żeby na bieżąco mieć świadomość tego, które dane osobowe i w jaki sposób przetwarzamy, a także w celu transparentnego podejścia, poniżej zamieszczamy kilka akapitów na dany temat:

 1. Administratorem danych osobowych (to znaczy tym, kto dane osobowe przetwarza i określa w jakim celu są one przetwarzane) jest w tym wypadku nasza spółka VERDON CAPITE s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), IČ (REGON) 03497054, z siedzibą pod adresem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Pradze (Městský soud v Praze) pod numerem akt C 232448, która prowadzi również sklep internetowy i zajmuje się Państwa zamówieniem (w rozumieniu warunków handlowych dostępnych TUTAJ), a równocześnie też zarządza portalem klienta i aplikacją (w rozumieniu warunków korzystania z usługi dostępnych TUTAJ).

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (znane jako RODO), odpowiednio zgodnie z ustawą nr 110/2019 Sb. (czeski Dziennik Ustaw) o przetwarzaniu danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów (która na terenie Republiki Czeskiej poszerza niektóre fragmenty wyżej wymienionego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 3. Do danych osobowych, które są w ten sposób przetwarzane, zaliczamy:

  • imię i nazwisko,

  • e-mail,

  • numer telefonu,

  • zdjęcia na koncie użytkownika,

  • adres dostawy w przypadku zamówień,
  • adres rozliczeniowy w przypadku portalu klienta albo aplikacji.
 4. Wymienione dane osobowe trzeba przetwarzać automatycznie i ręcznie w celu wykonania umowy kupna, w której są Państwo stroną umowy (żebyśmy mogli zrealizować złożone zamówienie), wykonania umowy o korzystaniu z usług portalu klienta i aplikacji (żebyśmy mogli Państwu udostępnić portal klienta i aplikację), spełnienia obowiązków prawnych, które nas dotyczą (na przykład archiwizacja dokumentów księgowych albo późniejszych roszczeń z tytułu rękojmi za wady według warunków handlowych dostępnych TUTAJ oraz warunków korzystania z usługi dostępnych TUTAJ) oraz w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 5. Danych osobowych używamy również, aby poinformować Państwa o wszelkich zmianach w przetwarzaniu danych osobowych, o statusie, zmianach albo rozwiązywaniu Państwa zamówienia i o wszelkich zmianach w Państwa ofercie produktów (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-em albo w pilnych przypadkach, jeżeli pojawi się problem z realizacją zamówienia, także telefonicznie), również w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu klienta i aplikacji lub w celu uzyskania innych informacji. 

 6. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia wymienionych celów. 

 7. Państwa dane osobowe nie będą w żaden sposób wykorzystywane do profilowania w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (z wyjątkiem ewentualnego spedytora zorganizowanego ad hoc do wysyłki zagranicznej, zgodnie z warunkami handlowymi dostępnymi TUTAJ, kiedy konieczne będzie przekazanie danych osobowych przewoźnikowi lokalnemu, żeby realizacja zamówienia została zakończona) albo organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom z wyjątkiem tych, z którymi musimy koniecznie współpracować przy realizacji zamówienia i zapewnienia działania portalu klienta i aplikacji:

  • Wsparcie dystrybucji towarów:

   • VonTom s.r.o. (sp. z o.o.), IČ (REGON) 02348390, z siedzibą pod adresem Rybná 716/24, 110 00 Praha, Republika Czeska (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Pradze (Městský soud v Praze) pod numerem akt C 218316;

   • Zásilkovna s.r.o. (sp. z o.o.), IČ (REGON) 28408306, z siedzibą pod adresem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Republika Czeska (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Pradze (Městský soud v Praze) pod numerem akt C 139387.

  • Dostawa towarów do Czech:

   • Česká pošta, s.p. (przedsiębiorstwo państwowe), IČ (REGON) 47114983, z siedzibą pod adresem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Republika Czeska (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Pradze (Městský soud v Praze) pod numerem akt A 7565.

  • Dostawa towarów na Słowację: 
   • Zásielkovňa s. r. o. (sp. z o.o.), IČ (REGON) 48136999, z siedzibą pod adresem Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, Słowacja (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I (Okresný súd Bratislava I.) pod numerem akt 105158/B;

   • ReMax Courier Service, spol. s r.o. (sp. z o.o.), IČ (REGON) 35825456, z siedzibą pod adresem Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, Słowacja (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I (Okresný súd Bratislava I.) pod numerem akt 25438/B;

   • Slovak Parcel Service s.r.o. (sp. z o.o.), IČ (REGON) 31329217, z siedzibą pod adresem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Słowacja (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I (Okresný súd Bratislava I.) pod numerem akt 3215/B.
  • Dostawa towarów do Polski:

   • Poczta Polska Spółka Akcyjna, NIP: 6793108059, z siedzibą pod adresem ul. Rodzińskich 8, Warszawa, 00-940, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS: 0000334972;

   • InPost Sp. z o.o., NIP: 6793108059, z siedzibą pod adresem ul. Wielicka 28, Kraków, 30-552, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000543759;

   • DPD Polska sp. z o.o., NIP: 5260204110, z siedzibą pod adresem ul. Mineralna 15, Warszawa, 02-274, Polska (UE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000028368.

  • Dostawa towarów do Niemiec:

   • Deutsche Post AG (spółka akcyjna), NIP DE 169838187, z siedzibą pod adresem Charles-de-Gaulle-Straße 20, D-53113 Bonn, Niemcy (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonego przez sąd rejonowy w Bonn (Amtsgericht Bonn) pod numerem akt HRB 6792;

   • Hermes Germany GmbH (sp. z o.o.), NIP DE 263537541, z siedzibą pod adresem Straße 89, D-22419 Hamburg, Niemcy (UE), zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonego przez sąd rejonowy w Hamburg (Amtsgericht Hamburg) pod numerem akt HRB 108245.

 8. Ze względu na to, że ochrona Państwa danych osobowych jest jednym z naszych priorytetów, jesteśmy Państwu w pełni do dyspozycji przy egzekwowaniu wszystkich praw wynikających z przetwarzania danych osobowych. Państwo również mogą się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o zakresie lub w celu otrzymania wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu e-mail czesc@jemyzdrowo.eu. Prawa, które można w ten egzekwować, to:

  • prawo do żądania informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, 

  • prawo do żądania wyjaśnienia odnośnie przetwarzania danych osobowych, 

  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich aktualizacji lub poprawienia,

  • prawo do uzyskania danych osobowych podanych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora,

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jednak tylko w zakresie, jeżeli od takiego żądania nie jest ważniejsze spełnianie obowiązków z naszej strony albo nasz uzasadniony interes,

  • prawo do skontaktowania się z nami lub z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) wznosząc sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku wątpliwości, co do dotrzymywania obowiązków związanych z takim przetwarzaniem.

Informacje te wchodzą w życie dnia 1. 7. 2021.