SzukajSzukajMoje Moje KoszykKoszyk 0
Gotuj z nami Sklep Premium Kontakt

Ze względu na funkcjonowanie abonamentu i z tym związanymi miesięcznymi płatnościami cyklicznymi najbardziej odpowiednią metodą płatności jest przejrzysta płatność cykliczna na zasadzie regularnych wpłat. Niektóre informacje na ten temat zawarte są w art. III.6. warunków korzystania z usług TUTAJ. Poniżej zamieszczono pozostałe informacje, które bezpośrednio odnoszą się do zasad płatności cyklicznych w ramach portalu klienta, żeby zyskać pełną świadomość tego, jak to działa:

 

 1. Zarządzającym jest nasza spółka VERDON CAPITE s.r.o., IČ (REGON) 03497054, z siedzibą pod adresem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym (Městský soud) w Pradze pod numerem akt C 232448, która zarządza portalem klienta i aplikacją. 

 2. Państwa zgoda na zastosowanie płatności cyklicznych na zasadzie regularnych wpłat jest udzielona poprzez wyrażenie zgody z niniejszymi informacjami podczas zamawiania abonamentu. Na podstawie tej zgody:

  • tworzymy i przechowujemy parametry automatycznej płatności cyklicznej (dla której okres powtarzania wpłaty zostanie ustawiony wraz z pierwszą płatnością, płatności już są potem realizowane automatycznie),

  • podczas trwania umowy o korzystaniu z usług czy też aneksu w rozumieniu warunków korzystania z usług wykorzystujemy dane z Państwa karty płatniczej do płatności cyklicznych za pośrednictwem brami płatniczej ComGate, obsługiwanej przez spółkę ComGate Payments, a.s. (spółka akcyjna), IČ (REGON) 27924505, z siedzibą pod adresem Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym (Městský soud) w Pradze pod numerem akt B 17614.

 3. Jeżeli chodzi o dane płatnicze (dane o karcie płatniczej, którymi są numer karty płatniczej, data ważności karty, kod CCV i ewentualnie inne), które teoretycznie można uważać za dane osobowe, nie są z naszej strony w żaden sposób przetwarzane, ponieważ są one przechowywane przez operatora bramki płatniczej według jeho zasad. 

 4. Operator bramki płatniczej obsługuje dane zgodnie z międzynarodową normą bezpieczeństwa  PCI-DSS Level 1, która reprezentuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych w branży przetwarzania kart płatniczych.

 5. Po wyrażeniu zgody na płatności cykliczne w ciągu 2 dni roboczych poinformujemy Państwa za pośrednictwem podanego adresu e-mail, że płatności cykliczne zostały ustawione. W ten sam sposób zawsze poinformujemy Państwa z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie ustawień płatności cyklicznych lub ewentualnie o zakończeniu okresu bezpłatnego korzystania z portalu klienta lub aplikacji i o pobraniu pierwszej płatności cyklicznej.

 6. Płatność cykliczna będzie potem automatycznie pobierana z karty płatniczej na podstawie podanych danych regularnie każdy miesiąc, zawsze tego samego dnia, co dzień, w którym został zawarty aneks do umowy o korzystaniu z usług w rozumieniu art. V.5. warunków korzystania z usług. Te powtarzające się płatności cykliczne będą dokonywane automatycznie odpowiednio przez cały okres obowiązywania umowy o korzystaniu z usług czy też aneksu.

 7. Płatności cykliczne są zawsze stałe a ich wysokość jest:

  • 19,99 PLN (w przypadku abonamentu miesięcznego),

  • 99,99 PLN (w przypadku abonamentu sześciomiesięcznego), 

  • 149,99 PLN (w przypadku abonamentu dwunastomiesięcznego).

 8. Jeżeli będzie trzeba zmienić ustawienia płatności cyklicznych w jakimkolwiek zakresie albo anulować ustawienia płatności cyklicznych (na przykład po zakończeniu subskrypcji), prosimy o kontakt na adres e-mail czesc@jemyzdrowo.eu.

Informace te wchodzą w życie dnia 1 kwietnia 2021.